Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona główna arrow Oferta arrow pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Pozyskiwanie funduszy unijnych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Firma BioConsulting oferuje usługę doradztwa i wsparcia w trakcie całego procesu pozyskiwania funduszy unijnych. Prezentowana oferta dopasowana jest do podstawowych wymagań i potrzeb naszych klientów. Dzięki współpracy z BioConsulting nasi klienci w sposób skuteczny pozyskają dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
Nasza oferta w zakresie pozyskiwania dotacji składa się z kilku etapów współpracy.

 1)      ETAP I.  USŁUGA PODSTAWOWA: 

W ramach usługi podstawowej firma BioConsulting świadczy usługę doradczą w zakresie przygotowania naszych klientów do pozyskania funduszy strukturalnych. Decydując się na współpracę w zakresie usługi podstawowej BioConsulting oferuje:
 
 • świadczenie usługi doradczej w zakresie doboru programu finansującego określoną inwestycję (kwalifikacja wnioskodawcy, kwalifikacja projektu, wybór odpowiedniego programu operacyjnego),
 • świadczenie usługi doradczej w zakresie identyfikacji i uszczegółowienia potrzeb klienta w odniesieniu do dostępnych programów operacyjnych (przedstawienie wszystkich możliwości pozyskania dofinansowania, przedstawienie warunków koniecznych do spełnienia przez podmiot ubiegający się o pozyskanie dofinansowania),
 • świadczenie usługi doradczej w zakresie konstrukcji założeń projektu inwestycji,
 • świadczenie usługi doradczej w zakresie dopasowania projektu inwestycji do wymagań określonego programu operacyjnego (modyfikacja projektu inwestycji w celu zwiększenia kwalifikowalności kosztów oraz zwiększenia szans na otrzymanie dotacji),
 • bieżącą analizę wszelkich dokumentów regulujących przyznawanie dotacji w ramach wybranego programu operacyjnego,
 • wyznaczenie indywidualnego konsultanta projektu inwestycji,
 • bieżący nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem niezbędnych załączników (np. zaświadczeń o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, promes kredytowych i leasingowych itp.)
 • poufność informacji.

 CENA: miesięczna stawka określona na podstawie skomplikowania wniosku oraz zakresu podjętej współpracy. 

USŁUGA PODSTAWOWA przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów planujących pozyskanie współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Usługa gwarantuje szybkie i kompleksowe przygotowanie naszych klientów do aplikowania o wsparcie z Unii Europejskiej oraz przygotowanie założeń projektu.
USŁUGA PODSTAWOWA świadczona jest do momentu podpisania umowy na usługę kompleksową, co powinno nastąpić po spełnieniu poniższych warunków (łącznie):
a)   dokumenty określające zasady zostaną ostatecznie przygotowane i opublikowane przez Instytucję Wdrażającą oraz ogłoszony zostanie konkurs na działanie, w ramach którego klient ubiega się o dofinansowanie,
b)   klient spełni formalne wymagania niezbędne do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.

2)      ETAP II. USŁUGA KOMPLEKSOWA 

W ramach usługi kompleksowej BioConsulting oferuje opracowanie wniosku o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Decydując się na współpracę w zakresie usługi kompleksowej BioConsulting oferuje:
 
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (przy wsparciu merytorycznym Klienta),
 • dyspozycyjność indywidualnego konsultanta projektu,
 • konsultacje,
 • sporządzanie sprawozdań z postępu prac nad dokumentacją aplikacyjną,
 • przeprowadzenie wstępnej (wewnętrznej) oceny wniosku na warunkach zbliżonych do oceny dokonywanej przez instytucję oceniającą,
 • złożenie wniosku zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie,
 • podstawowe szkolenie kadry Beneficjenta w zakresie realizacji projektu, rozliczania projektu, wnioskowania o płatność oraz przygotowania do kontroli,
 • poufność informacji.

Cena usługi kompleksowej jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju wniosku oraz zakresu podjętej współpracy.

W przypadku wcześniejszej współpracy w ramach usługi podstawowej BioConsulting, oferujemy naszym klientom korzystne stawki oraz warunki płatności za usługę kompleksową. 

 3)      ETAP III. REALIZACJA i ROZLICZANIE PROJEKTÓW 

W ramach usługi realizacji i rozliczania projektów świadczymy usługę doradczą, która ma na celu bezbłędne rozliczenie projektu i otrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania. Decydując się na współpracę w zakresie przedstawionej usługi BioConsulting oferuje:
 
 • świadczenie usługi doradztwa w zakresie monitoringu i nadzoru nad realizacją projektu w celu maksymalizacji uzyskania przyznanego dofinansowania,
 • świadczenie usługi doradztwa w zakresie zarządzania projektem oraz jego obsługi,
 • prowadzenie korespondencji (za pośrednictwem klienta) dotyczącej rozliczenia dotacji,
 • przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektu,
 • przygotowanie do ewentualnych kontroli,
 • poufność informacji.

 Cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta oraz obowiązków nałożonych na BioConsulting.