Zakończenie negocjacji PO Innowacyjna Gospodarka
20.09.2007.

17 września 2007 r. w Brukseli zakończono negocjacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podczas spotkania ostatecznie uzgodniono wspólne stanowisko obu stron co do sposobu załatwienia uwag Komisji Europejskiej zgłoszonych do PO IG.
Poprawiony zgodnie z ustaleniami Program, będący oficjalnym stanowiskiem strony polskiej, zostanie przekazany do KE w dniu 21 września br.

W trakcie negocjacji przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował, że oficjalna decyzja o akceptacji PO IG zostanie wydana jeszcze we wrześniu. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Jacek Szczot, podsekretarz stanu w MRR, Tomasz Nowakowski, sekretarz stanu w UKIE, jako doradca oraz  Anita Wesołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w MRR. Komisję Europejską reprezentował Manfred Beschel, Dyrektor, DG REGIO.