INTERREG IV C
18.09.2007.

ImageDecyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Program INTERREG IV C jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu obejmują tematykę innowacyjności oraz środowiska naturalnego.

Zmieniony ( 18.09.2007. )