Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona główna arrow Fundusze UE 2007-2013 arrow PO Rozwój Polski Wschodniej
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Rozwój Polski Wschodniej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.08.2007.

Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).

Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.”

Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW
1. Nowoczesna gospodarka – cel: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy:

 • infrastruktura uczelni 
 •  infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
 •  wspieranie innowacji 
 •  promocja i współpraca

2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich

 • system miejskiego transportu zbiorowego 
 •  infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

3. Infrastruktura transportowa – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej

 • Infrastruktura drogowa 
 •  Trasy rowerowe

4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu

 •  Wsparcie procesu wdrażania Programu 
 •  Działania informacyjne i promocyjne Programu