Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Pilotażowe nabory - Wsparcie na ochronę własności przemysłowej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
23.08.2007.

Pilotażowe nabory Image

Program "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej"
Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych dla wnioskodawców)
Dla kogo?
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na co?
wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.
Budżet programu
Budżet Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej" wynosi 500 tys. PLN.
Terminy:
Wnioski o dofinansowanie można składać na bieżąco w trybie ciągłym od dnia 22 sierpnia 2007 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2007 roku, o godzinie 16.00.

Opis programu
O wsparcie na ochronę własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wsparcie na ochronę własności przemysłowej stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Cele wsparcia
Wsparcie wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych, poniesionych przez wnioskodawcę najwcześniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, związanych ze zgłoszeniem:

  • wynalazku,
  • wzoru użytkowego,
  • wzoru przemysłowego,
  • znaku towarowego
  •  do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.

UWAGA!
W ramach Programu nie można uzyskać wsparcia na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wartość wsparcia
Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4 000 PLN na jeden wniosek o udzielenie wsparcia. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez przedsiębiorcę w ramach programu, o ile każdy ze składanych wniosków spełnia kryteria Programu oraz obejmuje inne wydatki kwalifikowane lub inne przedmioty zgłoszenia.

Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Zmieniony ( 31.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł