Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona główna arrow Aktualności
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Aktualności
Akceptacja PO Kapitał Ludzki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.09.2007.

27 września 2007 r. Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Vladimir Spidla uroczyście podpisał decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013. Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro. Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty, na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Czytaj całość
 
Zakończenie negocjacji PO Innowacyjna Gospodarka Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
20.09.2007.

17 września 2007 r. w Brukseli zakończono negocjacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podczas spotkania ostatecznie uzgodniono wspólne stanowisko obu stron co do sposobu załatwienia uwag Komisji Europejskiej zgłoszonych do PO IG.
Poprawiony zgodnie z ustaleniami Program, będący oficjalnym stanowiskiem strony polskiej, zostanie przekazany do KE w dniu 21 września br.

W trakcie negocjacji przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował, że oficjalna decyzja o akceptacji PO IG zostanie wydana jeszcze we wrześniu. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Jacek Szczot, podsekretarz stanu w MRR, Tomasz Nowakowski, sekretarz stanu w UKIE, jako doradca oraz  Anita Wesołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w MRR. Komisję Europejską reprezentował Manfred Beschel, Dyrektor, DG REGIO.

 
INTERREG IV C Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
18.09.2007.

ImageDecyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007 roku został zatwierdzony Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Program INTERREG IV C jest realizowany w ramach celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Działania podejmowane w ramach tego programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INTERREG IV C w edycji w latach 2007-2013 stanowi kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG III C i umożliwia współpracę partnerów z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Priorytety programu obejmują tematykę innowacyjności oraz środowiska naturalnego.

Zmieniony ( 18.09.2007. )
 
Program pilotażowy - Wsparcie na rozwój klastra Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
23.08.2007.

Pilotażowe nabory Image

Program pilotażowy "Wsparcie na rozwój klastra"
Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie programu)
Dla kogo?
fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacje przedsiębiorców.
Na co?
Współpraca krajowa lub międzynarodowa klastra, promocja, doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra oraz działania zwiększające innowacyjność klastra.
Terminy:
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku do godziny 15.00. Termin ostatecznego finansowego rozliczenia końcowego upływa 30 listopada 2007 r.

Zmieniony ( 31.08.2007. )
Czytaj całość
 
Pilotażowe nabory - Program Wsparcia dla Technostarterów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
23.08.2007.

Pilotażowe nabory Image

PROGRAM WSPARCIA DLA TECHNOSTARTERÓW
Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w wytycznych do programu)
Dla kogo?
I etap - dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług :
a) doradczych o charakterze ogólnym oraz
b) doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz
c) informacyjnych
II etap - dla osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa.
Na co?
I etap - dofinansowanie działalności doradczej i analitycznej innowacyjnych pomysłów.
II etap - na rozpoczęcie działalności innowacyjnej.
Terminy:
Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku do godziny 15.00.

Zmieniony ( 31.08.2007. )
Czytaj całość